Blog - Bright Ideas, s. r. o.

Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne

Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne Ukončenie prihlasovania pomocou GRID kariet Doteraz sa klienti Sociálnej poisťovne prihlasovali do e-Služieb pomocou GRID karty alebo pomocou elektronického občianskeho preukazu. Od 1.1.2022 sa ale prístup do e-Služieb...

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Každoročne vstupujú od 1.1. do platnosti viaceré daňové zákony, resp. nastáva účinnosť niektorých ustanovení už platných zákonov. Ani tento rok nie je výnimkou. V spolupráci s  prepojenou účtovnou spoločnosťou TaxWise sme pre Vás pripravili to najdôležitejšie...

3 možnosti ako sa s.r.o. môže stať platcom DPH

3 možnosti ako sa stať platcom DPH

3 možnosti ako sa stať platcom DPH Takmer pravidelne nám klienti kladú otázku ako sa môžu stať platcami DPH. Niekto potrebuje rýchle služby, niekomu záleží na cene a niekto hľadá kompromis. V nasledujúcej tabuľke sú graficky znázornené...

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Na 12. schôdzi národnej rady slovenskej republiky bol prerokovaný vládny návrh zákona č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej...