Dobrý nápad vs. slovenská realita – obchodný register po 1.9.2018

Od 1. septembra nie je potrebné k návrhu na zápis obchodnej spoločnosti (napríklad s.r.o.) do obchodného registra prikladať súhlas daňového úradu, nakoľko si registrový súd existenciu podlžností preveruje u správcu dane a po novom aj v sociálnej poisťovni sám. Ako nápad to bolo myslené dobre. O jeden dokument sa zníži počet príloh vyžadovaných pri zápise s.r.o. do obchodného registra, skráti sa lehota na zápis o 1-2 dni, nakoľko sa väčšinou čakalo na súhlas daňového úradu. Realita je však podstatne horšia ako sa očakávalo.

Nové povinnosti

Od začiatku septembra začala súčasne platiť aj novela živnostenského zákona ktorá vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov za každého konateľa ktorého údaje sa zapisujú do živnostenského registra. Takže pri jednoosobových spoločnostiach, ktorých je na Slovensku cca 80% sa vymenil jeden dokument za iný. Potešujúce môže byť aspoň to, že pre neho nemusíte behať na žiaden úrad, nakoľko súhlas so spracovaním nemusí byť ani notársky overený.

Slovenská realita

S overovaním podlžností obchodným registrom je to ale už horšie. Príčina je neuveriteľne jednoduchá, škoda, že sa nad ňou nezamysleli kompetentní keď sa novela schvaľovala. Registre sociálnej poisťovne a správcu dane neobsahujú rodné čísla a dátumy narodenia. To znamená, že  nie je možné overiť presnú identitu dlžníka. Stačí teda, že máte na druhej strane republiky menovca, povedzme neporiadneho živnostníka a máte o problém postarané. Registrový súd návrh odmietne napriek tomu, že nepreukázal, že ste neplatič. Iba máte smolu a rovnaké meno a priezvisko ako neplatič. Vtedy vám už neostáva nič iné ako zájsť na daňový úrad a sociálnu poisťovňu a dané súhlasy si vybaviť. Takže namiesto o jedného dokumentu menej potrebného k zápisu, je potrebné zrazu o dva dokumenty viac a súčasne návštevu dvoch úradov navyše.

slovenská realita na obchodnom registri

Chaos v sociálnej poisťovni

Keďže nebolo možné predpokladať vývoj a hlavne obrovský počet odmietnutí podaní, máme už celkom dobré skúsenosti ako sa s vydávaním súhlasov (ne)vysporiadala sociálna poisťovňa. Jej pracovníci doteraz (až na jednu výnimku) nevedia čo majú žiadateľom vydávať. Počínajúc potvrdením o zamestnaní, neexistenciou evidencie žiadateľa v sociálnej poisťovni končiac. Napriek jasnej požiadavke o vydanie súhlasu so zápisom do obchodného registra sociálna poisťovňa nevie vydať požadovaný súhlas. To či máte podlžnosti v sociálnej poisťovni si môžete overiť nižšie.

Databáza momentálne obsahuje 127 853 záznamov! Takže nájsť v nej menovca pre bežné Slovenské mená nie je žiaden problém. Napríklad najčastejšie slovenské priezvisko Horváth konkrétne Ján sa v nej nachádza neuveriteľných 35x.

Predlžovanie lehôt na obchodných registroch

Niekoľkonásobné zvýšenie počtu odmietnutí bude mať určite dopad aj na rýchlosť zapisovania návrhov na registrových súdoch, nakoľko tie sú aj teraz pri niektorých príležitostiach ako letné dovolenky, sviatky a vyšší počet žiadostí koncom roka, prípadne chrípková epidémia náchylné na predlžovanie lehôt. Predpokladáme, že sa to dotkne hlavne najvyťaženejšieho súdu na Slovensku Bratislava I. Ak je počet odmietnutí priemerne okolo 25% a stúpne na 50% tak registrové súdy budú mať namiesto 125% spisov odrazu 150%.

Ako vám vieme pomôcť

Naša spoločnosť pri vypracovávaní dokumentov preverí či sa vaše meno a priezvisko nenachádza v zozname dlžníkov za vás. Ani to však nezaručuje, že v čase pridelenia spisu súdnemu úradníkovi sa vaše meno neobjaví v registri neplatičov, nakoľko finančná správa aktualizuje údaje 1x mesačne a sociálna poisťovňa cca 1x týždenne. My robíme maximum preto, aby sme sa vyhli odmietnutiu zápisu s.r.o. aj tým, že zoznam dlžníkov kontrolujeme pri každej s.r.o. dva krát. Prvý krát pri vytváraní dokumentov a druhý krát tesne pred samotným podaním na obchodný register.